Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pretty Nails, Tielt

Art. 1: Activiteiten

Pretty Nails werkt enkel op afspraak. Het aanbod bestaat uit diverse hand- en nagelverzorgingen, verkoop van producten terzake en organisatie van homeparty’s hieromtrent. Uitzonderlijk kunnen de activiteiten op locatie worden aangeboden (vb. beurzen).

Art. 2: Afspraken

Afspraken dienen vastgelegd te worden hetzij persoonlijk, hetzij telefonisch op het nummer 0485/13.59.93., hetzij via mail op info@pretty-nails.be .

Art. 3: Annulatie afspraken

Annulatie van een afspraak dient minstens een dag op voorhand te gebeuren. Indien een afspraak zonder voorafgaandelijke annulatie niet kan doorgaan behoudt Pretty Nails het recht om de bestelde behandeling of activiteit en eventueel de kosten voor de verplaatsing alsnog aan te rekenen.

Art. 4: Klantenkaart (= cadeaukaart)

Elke klant heeft recht op een cadeaukaart. Bij elke behandeling of aankoop van producten krijgt u een PN-stempel. Bij 5 stempels heeft men recht op een cadeautje. Bij 10 stempels (volle kaart) krijgt u opnieuw een cadeau. De aard en de waarde van het cadeau wordt door Pretty Nails bepaald, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Promoties en arrangementen komen niet op de cadeaukaart.

Art. 5: Cadeaubonnen

Bij Pretty Nails kunnen ook cadeaubonnen aangekocht worden, en dit voor een minimumwaarde van €10,00. De bonnen zijn geldig tot een jaar na de op de bon vermelde uitgiftedatum. Het is de verantwoordelijkheid van de schenker om te bepalen of de begunstigde in aanmerking komt om een beroep te doen op Pretty Nails, in het bijzonder gelet op de woonplaats van de begunstigde.

Art. 6: Kwaliteit

Pretty Nails streeft naar een kwaliteitsvolle service en het gebruik van professionele producten. Sommige zaken echter leiden tot een versnelde vermindering van de kwaliteit: roken, langdurige blootstelling van de nagels aan water of andere vloeistoffen of schurende middelen, bepaalde medicatie of medische behandelingen, … deze lijst is niet limitatief. Pretty Nails kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwaliteitsverlies die het gevolg hiervan is.

Art. 7: Betaling

De diensten van Pretty Nails zijn onmiddellijk en contant betaalbaar. Indien door omstandigheden blijkt dat dit niet mogelijk is zal een factuur opgemaakt worden. Deze is betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn volgt een eerste aanmaning. Op dat moment wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een administratieve kost van €5,00 aangerekend. Indien ook dan de betaling uitblijft volgt een aangetekende ingebrekestelling, de kosten hiervan zijn ten laste van de klant. Tevens wordt vanaf dat moment het openstaande bedrag vermeerderd met de wettelijke intrestvoet. Pretty Nails behoudt tevens het recht om dossiers inzake onbetaalde facturen over te maken aan een externe partner. De kosten die dit zou meebrengen zijn ten laste van de debiteur.

Art. 8: Prijzen en vervoerskosten

De op de website opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief vervoerskosten. Deze laatste worden als volgt berekend:

  • · Tielt-centrum: €0,00
  • · Groot-Tielt: €2,50
  • · Buiten Tielt en binnen een straal van 20 km. in West-Vlaanderen: €4,00
  • · Buiten een straal van 20 km. en in Oost-Vlaanderen: vanaf €6,00

Art. 9: Klachten

Klachten over de kwaliteit dienen ons te bereiken binnen de week na uitvoering van de behandeling.

Art. 10: Klantengegevens, privacy

Het is onvermijdelijk dat wanneer een afspraak wordt gemaakt er een aantal gegevens worden opgevraagd. Voor meer informatie omtrent de verwerking hiervan verwijzen we naar onze privacyverklaring.

Art.11: Website en publicaties

De website van Pretty Nails is bereikbaar via de domeinnaam www.pretty-nails.be . Afbeeldingen op deze site en op andere publicaties (drukwerk, Facebook, Instagram etc.) gelden als illustraties en zijn geenszins bindend. Pretty Nails kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van de informatie bekomen via onze website op andere kanalen, noch voor de inhoud van berichten gepost door derden op onze sociale media.

Art.12: Aanvaarding algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden vermeld op de website. Met het maken van een afspraak verklaart de klant kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en ermee in te stemmen.

Art.13: Maatschappelijke zetel

Pretty Nails is gevestigd op het volgende adres:

Felix d'Hoopstraat 160

8700 Tielt

Art.14: Geschillen

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd., tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgemaakt te Tielt,

datum: 04/02/2021

Deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaanden.